విజయలక్ష్మీ హౌసింగ్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీ అప్ కమింగ్ మెగా సిటీ,విజయవాడా మహానగరంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విజయవాడ నగరంలో అంతే వేగంగాముందుకు వెళ్తున్న విజయలక్ష్మీ హౌసింగ్. 4నెలల కాలంలో 5 వెంచర్లనిదిగ్విజయంగా ప్రారంభించిన VL Green fields, Bommunuru, Hanuman Junction, Eleuru NH-5 కి అత్యంత చేరువలో 100% Clear title, 40 అడుగుల రోడ్లు,Play ground, డ్రైనేజీ, ఫెసిలిటీ, ఎవిన్యూ ప్లాంటేషన్,Airport, బస్టాండ్ కి దగ్గరలో అన్ని ఆధునిక సదుపాయాలతో వివరాలకు Pహ్ : 91 9951797979